A+ A A-

Бърноут риск

 • Категория: Въпросници
 • Посещения: 932

Отбележете тези позиции, за които смятате, че Ви характеризират най-добре:

 • Трудно ли Ви се удава да казвате “не” и да отказвате?
 • Предпочитате ли Вие сам да владеете положението?
 • Изисквате ли от себе си да не позволявате допускане на грешки?
 • Упреквате ли себе си за това, че нещо не върви така, както сте си го представяли?
 • Чувствате ли се абсолютно отговорен за това, другите да са доволни?
 • Лишавате ли тялото си от почивка и възстановяване?
 • Когато мислите по изпълнението на някакви желания, себе си на последно място ли поставяте като загриженост и удовлетворение?
 • Трябва ли да скриете главата си под мишницата, за да кажете, че сте болен?
 • Когато сте в къщи заета ли е главата ви с мисли за работата и работните Ви задължения?
 • Смятате ли,ч е Вие сте този човек, който е отговорен всичко да се върши както трябва?
 • Очаквате ли другите да постъпват така, както е във вашите представи?
 • Имате ли понякога усещането, че сте манипулиран, използван?
 • Нарастват ли постепенно, все повече и повече Вашите задължения и Ви идва твърде много, над главата?
 • Имате ли усещането, че Вашите роднини, приятели, колеги, не винаги са прави?
 • Смятате ли, че сте много добър човек за този свят?
 • Чувствате ли се често безсилен, безпомощен, да направите каквото и да е?
 • Оплаквате л исе от това, че работата Ви е твърде отговорна, недостатъчно добре заплатена или че е много скучна и безинтересна?
 • Винаги ли се страхувате, че Вашият шеф никога не е доволен с резултатите от Вашата работа?
 • Оплаквате ли се от това, че нямате възможност да оказвате по-голям контрол във Вашия работен отдел?
 • Вярвате ли, че задълженията в работата Ви не са се увеличили?
 • Иска ли Ви се понякога да зарежете всичко, нищо да не правите и да помързелувате?
 • Страхувате л исе от конфликти с Вашите колеги?