A+ A A-

До каква степен съм депресиран

 • Категория: Въпросници
 • Посещения: 905
Отбележете тези позиции, за които смятате, че Ви характеризират най-добре:
 • Имам сериозни смущения на съня.
 • Хъркам много, потя се през нощта.
 • Винаги мисля за едни и същи неща – как  да се справя с тях.
 • Трудно успявам да се концентрирам.
 • Много трудно забелязвам някои неща, които са важни.
 • Твърде много усилия ми струва да направя нещо, което е важно.
 • Много съм дересиран и нещастен.
 • Чувствам се нищожен, жалък..
 • Често си мисля за смъртта като изход от положението, в което се намирам.
 • Замислям се дали да не се самоубия.
 • Срещам големи проблеми при вземането на решение.
 • Не проявявам никакъв интерес за това, какво става около мен.
 • Притеснен съм от многото дългове, които имам.
 • Всичко ми се струва безсмислено..
 • Загубил съм надежда, че положението ми някога може да се подобри.