A+ A A-

Песимист ли съм или оптимист ?

 • Категория: Въпросници
 • Посещения: 921

Отбележете тези позиции, за които смятате, че Ви характеризират най-добре:

 • Кавате ли си често: “ Това не го мога.”
 • Мислите ли за често за себе си: "Аз съм неталантлив, неспособен"?
 • Мислите ли за често за себе си: "Всичко, с което се заема, се проваля."?
 • Вярвате ли, че имате повече слаби страни, отколкото силни?
 • Обвинявате ли се, самонаказвате ли се за грешките, които допускате?
 • Често ли виждате първо недостатъците на дадено нещо или човек?
 • Класическият въпрос е: за Вас чашата е наполовина пълна иили наполовина празна?
 • Винаги мислите, че ще се случи най-лошото, когато очаквате нещо важно да се случи или визуализирате положителен развой на нещата?
 • Смятате ли себе си за победител в живота или сте пораженец – все не ви върви?
 • Другите хора живеят по-добър от Ввашия живот, докато Вие търпите лишения и загуби в едно или друго отношение.
 • До края на живота си смятате, че няма да успеете да постигнете нищо съществено и ще останете на посредствено ниво или докато сте жив ще дерзаете да направите всичко възможно, да направите мечтите си реалност?