A+ A A-

Какво ви мотивира да работите

 • Категория: Въпросници
 • Посещения: 871
Отбележете тези позиции, за които смятате, че Ви характеризират най-добре:

1. Как привличате вниманието към себе си и показвате възможностите си?

 • Полагам усилия да създам по възможност повече контакти в социалната среда, в коато се намирам, в която мога по най-добрия начин да покажа себе си.
 • Поддържам актуална личната ми интернет страница, паралелно с това обновявам профила си в сайтовете предлагащи свободни работни места. Освен това се старая да изграждам широка мрежа от нови запознанства, тъй като те биха могли да ме улеснят и доведат до смяна на работното ми място с по-добро за мен. 
 • Аз знам прекрасно каква професия ме привлича най-много и ми пасва най-добре. Но това не мога да го споделя с всекого.
 • Досега не съм използвал/а никакви допълнителни улеснения, за да представя добре себе си. Познавам добре силните си и слабите си страни.

 
2. Какви преимущества според Вас предоставя личната интернет страница?

 • В личната инернет страница мога да покажа себе си такъв/кава, какъвто/вато искам да бъда и не съм обвързан/а да спазвам опредени формати на изразяване, каквито имат повечето работодатели в техните обяви за свободни работни места.
 • Собствената интернет страница е свързана с определни разходи, които не са малки за мен.
 • Чрез собствената инернет страница научавам как ме възприемат и оценяват другите.
 • Чрез нея бих могъл/ла да се представя пред потенциалните работодатели като широкообхватна личност и да покажа повече от себе си, което на интервю няма как да се случи,  а също така показвам и какви цели и стремежи имам в живота си.


3. По какъв начин смятате, че ще се представите най-добре в лична интернет страница?

 • Паралелно с добра графична визия бих представил/а моя професионалния път на развитие, както и моите планове за бъдещето ми.
 • Заедно с кратка автобиография бих приложил/а и референциите и сертификатите, които съм получил/а до момента.
 • паралелно с информацията за професионалното ми развитие през годините бих могъл/гла да покажа и лична информация, снимки, които биха дали възможност на работодателя да ме оцени  и какъв човек съм в личния си живот.
 • В лична интернет страница бих показал/а по-малко визия като професионално развитие. Бих наблегнал/а повече на постигнатите от мен успехи в досегашната ми работа, които са документирани.

 
4. Каква информация за Вас  човек би могъл да намери в интернет, ако напише името Ви в търсачка като “Гугъл”, например?

 • Освен името ми в телефонния указател – нищо друго.
 • В един или друг материал свързан с моята работа би могло да има и моето име и снимки, на които съм и аз.
 • В линкове по различни проекти, в които и аз съм учавствал/а, както и друга фирмена информация, свързана по някакъв начин и с мен.
 • На първо място – моята лична интернет страница, последвана от различна информация свързана с моята професия и линкове към моя профил.

 
5. Как виждате себе си в професионален след 5 години?

 • Все още не съм наясно по този въпрос.
 • Да, аз имам визия за това, като какъв се виждам в професионален план. Само не съм наясно ка ще го постигна.
 • Ще се постарая да създам колкото се може повече важни и интересни запознанства с хора, които да ми помогнат да ми осигурят добра перспектива за по-добро работно място в бъдеще.
 • Да и аз имам ясна стратегия  атова, как бих могъл/ла да го постигна.

 
6. За да можете да  подпомагате другите, би трябвало да сте преди всичко уверен в себе си. Познавате ли добре своите силни и слаби страни?

 • Всеки човек има своите силни и слаби страни и е желателно добре да ги познава. Слабостите също са част от портрета на личността.
 • Чак толкова уверен/а в себе си не съм. Все пак се старая да бъда убедителен/на дотолкова, че да бъда приет нормално.
 • Да, при всички случаи и за мое щастие преобладават силните ми страни.
 • Да, аз знам къде се крият недостатъците ми и се старая да изпъкват силните ми страни, и полагам усилия да превъзмогна слабите.

7. Откровен/а ли сте, когато става въпрос за успехите и постиженията Ви, можете ли да го докажете, да го документирате?

 • Аз винаги казвам истината, но не бих могъл/ла да докажа с документи всичките си успехи и постижения в работата.
 • Да, но ако преувелича малко за дадени успехи, с цел, да се харесам повече и да се представя в по-добра светлина, нямa да навреди, нали?
 • Да, аз представям нещата такива, каквито са, макар, че това може да доведе разговора с мен по-бързо до неговия край.
 • Грешките в моята работа също са част от моя опит и малка козметична корекция по тях в автобиографията ми не смятам, че могат да навредят.