A+ A A-

Кодекс Космични закони на цивилизациите в по-висшите измерения

  • Посещения: 927

Кодекс

Космични закони на цивилизациите в по-висшите измерения

Всяка цивилизация има право сама да избира своя път на еволюционно развитие, каквото и да представлява този път.

По-високо развита цивилизация може да окаже помощ само в случай, когато по-слабо развитата цивилизация поиска-потърси помощ.

По-високо развитата цивилизация не може да унищожава какъвто и да било вид живот на други планети, дори той да е неразумен, да роботизира или да прилага психично и други видове оръжие срещу по-слабо развитата цивилизация.

По-високо развитата цивилизация няма право да прилага каквито и да било мерки, освен предупредителни, към отделни представители на по-слабо развитата цивилизация.

Насилие над представители на по-слабо развита цивилизация се допуска само в случаите, когато тези представители биха могли да доведат до голяма катастрофа. Насилието трябва да е в минимални размери.

Използването на холографски камуфлаж и измама с цел дестабилизиране на даден субект са забранени.

На която и да е цивилизация е забранено да провежда експерименти, резултатите от които, пряко или косвено могат да повлияят негативно на други цивилизации, без тяхното съгласие за това.

На по-високо развита цивилизация се забранява да предава своите знания на по-слабо развита цивилизация, в случай, че тези знания биха могли да се използват за извършване на злини.

Всяка цивилизация има право да влиза в обединение с други цивилизации или да се развива отделно-самостоятелно.

 

Превод от руски език: Галя Йосифова

Източник: https://www.youtube.com/watch?v=CSBpqvfHgWs

откъс от книгата: "Последнее  обращение  к человечеству" - Николай Левашов