A+ A A-

Нужно е да знаем това...

  • Посещения: 930

Нужно е да знаем това...

Времето, в което живеем и изживяванията, които имаме (индивидуално, всеки лично за себе си), не могат да се сравнят с тези от отминалите епохи. Причините за това са много, но не това е целта на статията. Динамиката във всичко, за всичко се засилва, за всички аспекти-области-направления на Живота.

Много хора информират за изживяванията и състоянията, през които преминават: безсъние, главоболие, световъртеж, вялост, апатия, отпадналост, незаинтересованост за себе си и за другите, сякаш са само физически присъстващи тук като странични обектични наблюдатели на Живота без да са активно лично участващи в него, безчувственост, липса на всякакви емоции, отказ за занимания с неща, които преди са доставяли радост и удовлетворение, усамотяване, отдалечаване от близки и познати, тъга, социална дистанцираност, непоносимост към много неща (храна, напитки, телевизия, телефони, разговори, общуване, домашни занимания, работа, колеги, проятели), сякаш целият свят се срива и нищо не е такова, каквото е било, загуба на интерес към Живота и личните прояви в него, липса на желания за творчество, обливане от студени и/или топли вълни, болки в тялото и органите, натрапчиви събудени спомени от миналото, загуба на доверие в себе си, в другите, за смисъла на Живота. Списъкът може да бъде продължен с още много показания.

Какво е важно да се знае (и припомня)?

Всеки човек е представител на своята духовна енергийна същност на Земята. Душата предвидливо е избрала именно в този времеви отрязък от време да слезе в човешко личностно превъплъщение-роля, с конкретна План-Програма-Живот, със зададени в нея параметри, нужни за придобиването на ценни житейски уроци (и тяхното утвърждаване, за да не се пренасят те за следващи животи и проявления за доизграждане), житейска практическа опитност-поуки-познания-мъдрост, за осъзнато осмислено пречистване-освобождаване-трансформиране на преноси от минали животи, които затормозяват енергетиката на духовната същност, за разгръщане-надграждане на личностния-творчески потенциал.

Най-разпространена е формилировката дух-душа-тяло, но това е синтезирано становище. Всеки човек, независимо от това, как живее, как се проявява, какво ниво на духовно развитие-разгръщане е постигнал в еволюционния си път, е комбинация от: дух и душа, тяло и организъм, психика-нервна система, емоции-чувства, усет-възприятия, енергийно-духовно-етерно-ефирно-светлинно тяло, жизнени енергийни центрове и цветният спектър на аурата, обвързана с тях, първо- и второспенни входни и изходни енергийни точки в тялото, меридиани и канали, по които циркулира жзинената енергия. Вътрешното дете е носител на творческия потенциал, дарби-способности-умения. Умът-интелектът-егото са обвързани с личността и характера на човека, който е понастоящем в Живота. Цялостната клетъчна памет (на материално и духовно енергийно ниво) постоянно се обновява. Събудена и проявяваща се тя помага на човека да следва житейските казуси, през които преминава в своето ежедневие, по разностранни начини, провокирайки го и мотивирайки го към действия, които имат своите причинно-следствени резултатности (в позитива и в негатива, с конкретна целенасоченост).

Това не е всичко.

Всеки човек живее в личен околен свят, в който оформя своята действителност-реалност, която е различна от тази на околните до него. Този околен свят е комбинация от земно-материални характеристики (държава и държавно управление, климатични природни условия като местопложение, семейство-роднини-фамилия, приятелско и социално обкръжение, обществени норми, дом-среда-уют, начин-условия на живот, други), духовно-енергиен свят (менталната телепатична връзка с У Дома, с духовни учители-наставници, приятелски души, ангелски-архангелски структури, други), всемирен-космичен свят (планетите и населяващите Слънчевата система, галактиката, всемира (като Мироздание-Съществуване-Движение-Живот).

За всеки човек характеристиките са индивидуални, подбрани от душата за целите на План-Програмата-Живот. Те могат да се променят от човека, по силата на неговата свободна воля-избор, но не всеки го може по начин, който е съгласуван с нуждите на душата за нейната еволюция-прогрес-възход.

Времето-Живот също е строго индивидуална характеристика, която засяга конкретния човек. Тя е разтеглива величина, постоянна променлива. Напредналите в духовното си развитие носят в себе си знанията за това, как да управляват Времето-Живот с ползотворност за себе си и делата си.

И това не е всичко.

Всеки човек принадлежи към Общото Колективно Съзнание на Общността на расата, към която принадлежи. Това означава, че всяка личностна конкретна План-Програма-Живот е обвързана с Общата Колективна Линия на еволюция-прогрес-възход, за която допринася със своите житейски и духовни дела и осъзнавания. Никой не е само за себе си. Глобалната картина е на слоеве и подслоеве на изграждане и развитие. Няма неучастващи в нея. Щом е роден от Първосветлината и Любовта на Първосъздателя, той е вечен в своята еволюция и приобщеност към Него.

Всичко тече, всичко се променя, обновява, преобразува, трансформира. Важи за всичко и за всекиго. Няма праволинейност. Има спираловидност в Движението-Живот. Състои се от контрастност (плюс-минус, позитив-негатив, напред-назад, една форма прелива в друга форма). Всемирът се състои от вселени, които постъпателно, дифузно флуидно преливат една в друга. Галактики поглъщат други галактики, оформяйки нови такива. Така наречените “черни дупки” имат важна роля за всемирните трансформации. Нищо не се губи, само се видоизменя, за да създава нови форми на живот в Съществуването. Времето, в което сега живеем, е динамично в това отношение. Всички гореописани симптоми, които човек изпитва, са следствие от случващото се, в комбинация от многофакторни компоненти (по-горе ги назовах, без изчерпателност).

Не всеки знае, че планетата Земя принадлежи към галактиката джудже Стрелец, която е в напреднала-финализираща фаза на поглъщане от галактиката Млечен път, заедно с още други галактики джуджета. Всичко това се случва в единен епицентър в Слънчевата система, в близост до планетата Земя, в краен ръкав на галактиката Млечен път, в квадрант, който заради силните динамични спирални процеси на завихряне се придвижва към по-вътрешна част на този ръкав. От друга страна самата галактика Млечен път е в процес на сливане с галактика Андромеда.

Положете усилия да си представите глобално как изглежда цялостно обставновката, в която живеем, колко са мощни енергийните потоци, събрани от всякакви посоки в едно.

Енергетиката на човека е обвързана с тях, за всекиго по начин, който е способен да поеме и разбере, за да издъжи, да не рухне. Влиянието е огромно. В нас всички жизнени процеси са обвързани и повлияни от космичните, защото всички сме енергия, от енергия сме сътворени.

Подвластни сме на природните климатични условия на планетата Земя, на влиянията на планетите, слънцето, луната, съзвездията в Слънчевата система, а те също са повлияни от по-големите космични случващи се процеси.

Нашата лична енергия също се трансформира. Дали искаме или не, дали го осъзнаваме или не, ние сме в тези потоци. Затова сме подвластни на събитията извън нас. Усещаме го чрез всичко, което сме (по-горе изборих). В зависимост от нивото на духовно израстване приемаме условията (в които живеем) осъзнато или не, с разбиране или с тревога реакциите на тялото- организма, психиката, емоции-чувствата, душевеността. Те нямат задача да ни измъчват. Те ни подсказват-насочват-подпомагат как да разбираме себе си и света, в който живеем, как да се синхронизираме с него. Някои успяват, други не.

Радващо е да усещаш и изживяваш симптомите на трансформациите, колкото и да са болезнени и да създават дискомфорт. Те показват, че се вписваш в Потока на еволюцията.

Тези, които не изживяват тези симптоми, не са в състояние да ги разбират, отхвърлят значението им, не следват личната си еволюция, се намират в ръкавите на спиралата на еволюцията. Хората, които попадат в краен ръкав, напускат Живота. Душата цени Времето-Живот. Не може да си позволи да изостава в своята лична еволюция, защото е обвързана с еволюцията на Общото Колективно Съзнание на Общността, а тя от своя страна е обвързана в по-висш план с други такива.

По тази причина, попадне ли в краен ръкав на еволюционните завихряния, когато е в земен живот-проявление, душата решава да се прибере У Дома, да осмисли-анализира придобитата практическа житейска опитност, да състави нова План-Прграма-Живот и отново да слезе на Земята, в нова роля-превъплъщение, с други задачи, с друга динамика и приоритети, за да е в синхрон с еволюцията на Общото Колективно Съзнание.

Не страдайте, когато хора си отиват от Живота. Това е избор и необходимост на душата, независимо на каква човешка земна възраст е. Вслушвайте се в себе си и в гласа на душата си. Приемайте сигналната система на всичко, което сте като комплексна Същност-Човек-Личност-Душесвност и се осмелявайте да дерзаете да сте в Потока, а не в ръкавите на спиралата-еволюция.

Болезнено е, да. Трудно е, да. Сложно е, да. Променя вас и живота ви, да. 

Но е нужно. За добро е.

Повярвайте!

Галя Йосифова