A+ A A-

Информационната енергия - продължение

  • Посещения: 730

Информационната енергия - продължение

Продължение от: https://galjajosifova.com/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8/414-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F

Всичко съществуващо е енергия.

Енергията е пулсация, която е обвързана с Движението-Живот.

Има неизброими варианти на проявления. Те са на различни нива, в разнообразни аспекти, видими, невидими, с усет възприемани или със сетива. Всички те са обвързани с вибрацията на информационната енергия. Тя е Живот, защото той без нея не би могъл да съществува. Тя съдържа в себе явни и скрити нива на полезност и “вредност”, в случай, че се използва за дезинформация, не с предназначение Полза. Както всяко нещо в Мирозданието и Съществуването енергията на информацията е многоаспектна в дуалността. Всеки и всичко е носител на информация, с позитивен и с негативен характер. Нужно е показателите в нея да са в баланс, за да се поддържа хармонията в общото вибрационно поле на Абсолюта.

Когато информацията в общото пулсиране не е в баланс, тогава настъпва неравновесие в енергийното вибрационно поле, което като причинно-следствена резултатност води до конфликт и хаос. В такава среда плюсовете раждат Новото, Различното, Непознатото, които движат Възхода, Прогреса, Еволюцията. Минусът се състои в това, че се натрупва напрежение, кеото премодулира енергията на информацията, а това също води до изменения с причинно-следствени резултатности. Получава се спираловидно завихряне между плюса и минуса, между резултатите, които довеждат.

В Живота, тук и сега на Земята, енергията на информационния поток е огромна спирала от истина и фалшивост, правещи причинно-следствените резултатности да не са градивни, а разрушителни. Дисбалансът между двете полярности е нарушен, в полза на фалшивостта. Какво е фалшивост? Това е спекулация-манипулация с представянето на гледните точки от различни позиции за едно и също нещо. Надделява негативното повлияване върху представянето на общата картина, за която енергията на информацията придобива разрушителен ефект, не води до положителна градивност. Така погледнато, всеки би могъл да си даде примери от случващото се около него в околния му свят.

От енергията на информацията се раждат много красиви творения, които съзнанието и интелектът са в състояние да създадат. Те придават положителна посока на информационната енергия. Обратна на нея е посоката на заряда, следствие от некоректно, манипулативно, злонамерено ползване. В света днес има презасищане с информация, от какъв ли не характер. Източниците са много. Да е потопен човек всеки ден в този океан е изключително обременяващо, затормозяващо, отслабващо личната енергия.

По-голямата част от хората не се замислят за това, какво сами си причиняват, когато любопитството им ги води в тази посока, постоянно да търсят и поемат информация, смятайки, че това им помага в живота. Инстинктът за самосъхранение до голяма степен е притъпен и не е в състояние да помага със защитните си функции. Клетъчната памет се задръства от ненужна и дори от зомбираща, манипулираща, поробваща информация, която ги разболява, разрушава, вкарвайки в заболявания от неясен за човешката медицина характер.

Информационната енергия е позитивна, когато е селектирана, позитивна, обучителна, творяща, подпомагаща развитието и разгръщането на индивида чрез потенциалите и знанията, които носи в себе си. Всеки човек сам носи отговорност за себе си, живота си, делата си.

Добрият съвет е: Самосъхранявайте се! Дистанцирайте се от всички обременяващи информационни източници. Всичко е енергия, човекът също е енергия. Използвайте информационната енергия за себеизграждане. Не си причинявайте сами вреди, искайки всичко да знаете.

Галя Йосифова