A+ A A-

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МЕДИТАЦИЯ РИТУАЛ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ И ЗАЩИТА

  • Посещения: 486

 

Визуализация медитация РИТУАЛ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ И ЗАЩИТА

текстът е написан от Гейдж Горман и Кейси Гервинг

https://www.youtube.com/watch?v=Jvav3NjoW88&list=PLRYkAa71dBZBPoDjGKc4mxrnz-G7thKO0&index=55 

"Ритуалът за изчистване и защита е основен самореферентен код, който съдържа в себе си дестилация на всички церемонии по шаблони. Шаблонни кодове са слоеве от кодификацията на квинтесенционното ядро ​​Човешки фрактален план преди генетична модификация. Калибрирането на самоличността е от съществено значение, ежедневно. Това може да е мърморене за успокоение, докато вдишвате дъх. Аз съм светлината. Може да се изживее като прилив на благодарност, тъй като различни щастливи обстоятелства завършват в момент на освобождаване. Може да крещите на сенките, когато те приближават. Казвайте си ч е светлината винаги с вас. Понякога е трудно. В такива случаи помага да се погледнете в огледалото и към отражението си в него да направите ритуала. Говорете, гледайки се в очите или си представяйте как го правите." Джулиет Картър

Ритуален код: С всеки дъх се свързвам с причинния океан на потенциала, който е константата на вечния живот. С всеки дъх се свързвам с елементарната алхимия на природния свят като моето жизнено верую. С всеки дъх се калибрирам със завета на моята Душа, със светлината и обета между дух и материя, който поддържа моя съзнателен суверенитет. Като фрактален аспект на първобитното осъзнаване, който се проявява, когато моето въплътено присъствие се е родило, за да се калибрира с Изходния код на светлината, аз утвърждавам своя съзнателен суверенитет.

С всяко вдишване освобождавам своята психо-сензорна идентичност от всички форми на външна намеса, които се опитват да повлияят на моя квинт-есентен Аз. С всяко вдишване моят елементарен резонанс е естествената матрица на творението, която освобождава моето поле на осъзнаване от психогенната обратна връзка с историята, която е била подсилена чрез предварително определени системи от вярвания на предците. Изобличавам и прогонвам от моето енергийно поле всякакви намеси от всички форми на външни програми и енергийни влияния, които пречат на моя завет с любовта и истината криптиран във всеки лъч светлина.

Утвърждавам моята идентичност като суверенен, сензорен инструмент, способен да дава и получава любов във всичко, което правя. С всеки дъх изчиствам от клетъчната си памет енергийното въздействие на травматичното обезсилване. Възвръщам доверието в себе си, доверието си към себе си. Никога не съм бил. Има време, когато не съм съществувал. Никога няма да дойде време, когато преставам да бъда. Аз съм не само това, което съм. Аз съм Вселената.