A+ A A-

 

Въпросите, които никой не задава и никой не подава информация за тях

Заложено е в природата на човека да е любознателен. Това е присъща характеристика за душата. Любознателността е част от общия механизъм на постоянното й учение и израстване като цялостна духовно енергийна светлинна същност. Тя е мотиватор. Любопитството е провокатор. Любознателността идва от душата, любопитството – от ума. Любознателността въздига, докато любопитсвото вкарва често в много тежки изживявания, за които след това човек съжалява.

Има постулат който гласи: “Любопитството не се толерира.” Бъдете любознателни въздържано любопитни! Любопитството е лесна форма за манипулиране и поробване, когато станеш “лапнишаран”. Все се говори за това, от кого сме произлезли, чии наследници сме, какви сме... Толкова много хора са ангажирани в тази сфера на популяризиране на всякакви теории, дошли от различни източници, от артефакти, които разкриват тайни. Изказват се мнения, хипотези, оформят се течения на вярващи и на скептици, на незаинтересовани да знаят, простичко земно радващи се на живота.

Това е сфера тясно ограничени пространство, в която липсва свободата да усещаш кой си като цялостна духовна енергийна същност, да си спомняш какви са знанията, които носиш в своята цялостна клетъчна памет, да осъзнаеш, че знаеш много повече от това, което някой друг ти говори, убеждавайки те да повярваш. Еволюцията във всемирното пространство се осъществява от духовните общности на всичко произлязло от Първосветлината-Първородилия се-Първопроизлезлият-Абсолютът, от Когото се е родило и размножило всичко останало, в което Светият Дух-Животът-Движението дава тласък за развитие (по-близо или по-далеч от Първосветлината, според физичните закони за движение и отдалеченост в пространството).

Въплътените в материя представители на всяка една всемирна общност има свой собствен път на развитие, израстване, еволюция, с което дава своя принос за общото развитие на общността, към която принадлежи. В тази еволюция, докато постигне пълна зрялост, тя влиза в различни роли-превъплъщения, за да премине този цялостен жизнен учебен цикъл. В общия всемирен еволюционен процес общностите участват само с тези свои представители, които са напълни преминали този Път на собствена еволюция. Нуждата на разума, да се усеща важен и значим кара човека да се има за такъв, че много неща или всичко зависи от него. Това поражда маниакални състояния, за които примери около нас има безброй.

Духовният свят се намира във всемирното пространство в близост до планетата Земя, като енергийна плазмена светлинна структура, която е в постоянно движение, както всичко друго във всемира. Има много източници даващи описание на структурата на духовния свят, което е У ДОМА за нашите духовни енергийни същности, когато приключат земна Програма-Живот. Не се спирам на пояснения за неговата структура (има го в други мои материали). Силно ограничаващо манипулиращо е различни издания да подтикват хората да вярват, че там имаме духовни семейства. Когато си осъзнат космоплит ще се усмихнеш на такова изявление, защото формулировката “семейство” я има като понятие само за живота на Земята, защото е вид форма на обучение в общуването и като база за усвояване на важни житейски уроци.

Внушава се (едва ли не), че не ние самите, а някой друг определя съдбата ни (Програмата–Живот), че сме без свободна воля и свободен избор за решенията си, и какво ли още не. Когато си осъзнат космополит ще се усмихваш толерантно, без изява на становище. В своето развитие човек сам стига до прозренията си, Те не се дават наготово. Нужно е да извървиш сам Пътя до тях. Ние, хората от човешката хуманоидна раса, към която принадлежим, сме духовни енергийни светлинни същности. Физическите ни тела са продукт на еволюционни разработки в Духовния свят в стълба на Научно-Техническия прогрес, в сектора Човешка медицина и биология. Не сме само ние населяващи Земята. Има много видове хуманоиди, с прилики и забележими разлики. Те са наследници на техния еволюционен прогрес, ние – на нашия. Има смесвания между физиологиите на различните общности, но това не ги прави да са част от нас или ние – от тях. Не вярвайте сляпо на всичко, което се предоставя като информация, осъзнавайте я с духа си!