A+ A A-

Хората често ползват думите без да разбират съдържанието им

Така е и за думата “ангел”. Те са светлинни енергийни висши структури, които са чиста енергия от Първосветлината, които не влизат в материално тяло. Те са носители само на любовта, мъдростта, знанията за Движението-Живот, които имат вдъхнати от Отеца. Всички други родени от Неговата светлина и Любов получаваме само искрица от тях, а ангелите са изцяло само тази енергия. Чрез тях Той се явява навсякъде, където има нужда от Него като подкрепа, за всички съществуващи във всемира общности.

Анунаките са се развили много в интелекта на ума, затова са решили, че Той и ангелите му-помощници не са им нужни за развитието им. И други милиони-милиарди общности във всемира са направили същото, но много от тях са станали и агресивни, рушащи всичко по пътя си, защото им липсват светлината и любовта, от които са се отказали.

Има летящи хуманоидни общности, които са достигнали по-високи нива на еволюционно развитие, които са развивали не само интелекта си, но и личностния си и духовен потенциал, обогатяван постъпателно и нарастващо в епохите време-живот, в хармония и баланс помежду си. Затова тези общности често се отзовават в помощ-подкрепа на тези хуманоидни общности, които се нуждаят от подкрепа, които се движат по същия път, път, който те вече са изминали, затова подпомагат с опитности с доказани резултати на въздействие.

И тези общности имат струяща от тях силна светлина, защото са чисти, защото нямат негативни обременности, които да замъгляват светлината им. Техните учения и подкрепа са много важни за нашата раса, защото носят благост, доброта, светлина, любов, знания и мъдрост на хората, как да работят и сами със себе си, защото тези процеси са индивидуални, събрани в общото колективно съзнание, микро и макро в едно цяло.

Ангелските структури съществуват като помощни структури във всички общности във всемира. Тези общности, които са развили повече интелекта си, не ползват тяхната енергия за помощ и подкрепа, игнорират ги. Това не означава, че те не съществуват за тях и ги няма в техните общности. Духовният свят, към който ние принадлежим като колективно съзнание от уникални неповторими духовни енергийни същности, също има своите ангелски структури, в помощ и подкрепа към всекиго от нас за самостоятелния еволюционен процес, през който преминаваме, който е съпричастен към общия такъв на нашата общност.

Те също са светлинни енергийни структури, но хората, за да могат да ги възприемат с ума си в общуването с тях, ги визуализират като човеци, обличат ги в дрехи, поставят какво ли не в ръцете им, защото иначе не биха могли да възприемат въздействието им като помощ и подкрепа според нуждите и потребностите. В речника на хората няма подходящи думи, които да описват различните видове по-високо еволюирали духовно енергийни същности и светлинни структури, затова слагат всичките в общата пояснителна дума “ангел”.