A+ A A-

 

Връзката майка-дете е най-висшата форма на безусловна любов между душите като човеци на Земята в материален свят-живот

Бременността и майчинството произлизат от Отеца. И Той е преминал този етап Бременност-зараждане на енергия, натрупвала се в една конкретна събирателна точка от флуидността на полъха, който е зародил тази флуидност, с нарастващ интензитет, докато се събере мощен потенциал, който поражда мига на избухването-раждане породила Първосветлината като празник на раждането!

И Отецът е преминал този етап бременност, докато са се насъбирали вълните на полъха в тази конкретна точка. Тя е била като магнит, който е привлякъл към себе си свободни частици енергия от всемирното космично пространство, които са били празен събирателен съд, в който се записвали всички случващи се процеси, докато полъхът увеличавал своя интензитет.

По същия начин в утробата на майката, в този празен съд, съзрява зародишът, от вълните на полъха, като процес в земно линейно време 36 лунни седмици, докато този празен съд, зародишът, се изпълни с информацията, която е нужно да придобие, за да се роди живот.

Именно затова бременността и майчинството, връзката майка-дете, са най-висшата форма на безусловна любов! Хората са много далеч от тези знания, защото потенциалът на ума им не може да обработи на фино ниво детайлите в нея.

Темата може да бъде продължена в много посоки на размишления, в зависимост от изходната позиция на гледните точки. Важното е да имаме осъзнаването, че връзката майка-дете е сходна с връзката ни с Отеца-Създател Първоизточник-Първороден, затова като човеци на Земята таи връзка е най-висшата форма на безусловна любов - като проявление.