A+ A A-

 

Мисловен модел  

визуализация  за разтоварване на товара, който теглиш в решетките на твоя “ТИР – трудно изпълними решения”

Аз заявявам открито и честно пред себе си, че осъзнавам ясно и конкретно кои са Трудно Изпълнимите Решения за мен, които тегля след себе си, с големи усилия, от дълго време, които ми пречат да се придвижвам напред по пътя с по-голяма скорост и увереност. След като знам техните имена за мен вече е по-лесно да намеря подходящото място, където да ги разтоваря, с лекота да се освободя от тях, да не влача повече ТИР-а зад себе си.

Подреждам ги по приоритети, в съгласуваност с обстоятелствата и събитийността, в които съм потопена, тук и сега. Намирам идеалното място за разтоварване на всяко една позиция в ТИР-а. Всичко е толкова просто. Ясно осъзнавам, че всичко е енергия, че тя се трансформира и преминава от една форма в друга.

Всяко мое ТИР аз преобразувам в енергийната форма на облак. Оформям го в мислите си, в убежденията си като дъждовен облак и го издухвам към небето. Там от него завалява дъжд, който напоява с живителна сила енергия земята, по която стъпвам, по която ходя, по която се придвижвам напред и напълва стъпките-следи оставени след мен с вода, превръщайки ги в малки кладенчета.

Във всяка една моя стъпка-кладенче пониква семенце, което напоено от тази живителна дъждовна енергийна вода пониква, израства и се превръща в слънчоглед, който изпълва семенцата си с енергията и светлината, с топлината и мъдростта, със знанията от слънцето.

Всички мои стъпки-кладенчета се превръщат в слънчогледова нива, която ми носи изобилие от резултати от трансформираните от мен позиции в ТИР-а. Този тежък товар, който сега влача след себе си, се трансформира с лекота в мое богатство и благополучие, в благоденствие за мен, в извор на неизчерпаеми блага за мен, от които се нуждая и желая да имам във всеки един миг от моя живот.

Един по един трансформирам по приоритетност всички мои Трудно Изпълними Решения, започвайки от ... и приключвайки с... За тази цел аз използвам цялата моя вътрешна енергия и сила, всички мои ресурси и способности.

Призовавам всички мои невидимите спътници, които по невидим за мен начин ме съпътстват и подпомагат във всеки един от живота ми, да ме благословят за успех в тази трансформация на енергийните превъплъщения на  Трудно Изпълнимите за мен Решения в преобразуване в богата на блага за мен слънчогледова нива.

Така да бъде! Амин.