A+ A A-

 

КЛЕТКИТЕ В НАС СА КАТО ОЧИТЕ

Положете усилия и си представете, че милиардите клетки в нас са милиарди очи.

Устройството на клетката е сходно с това на човешкото око.

Клетката има външна и вътрешна мембрана, която е еластична.

Бялата част на окото за клетката е нейната “библиотека”, в която събира постъпващата чрез нервите канали позитивна и негативна информация идваща от:

- емоционалната памет (изживяванията с психика, нервна система, чувства, емоции),

- космичните външни невидими въздействия,

- въздуха

- сензитивността-изживяванията на организма и тялото от начина ни на живот (физически болки, трамви, наранявания, прием на земна храна и напитки, климатични условия)

- информационния поток, който ни залива всеки ден с разностранна инфомация

- личното ни отношение към себе си (с мсили, думи, поведение, наичн на живот, критика, недоволство, позитивизъм, удовлетворение)

- взаимоотношенията-взаимодействията ни с околния свят (хората, дома, работата, обществото, природата около нас)

Точно в тази част на клетката “библиотеката”, като събирателница на постъпващата информация, става селектирането-отсяването на есенцията мъдрост-поуки-познания-опитности, които отиват на съхранение в друга част на клетката, която за окото е ирисът. Тя остава там вечно – като в сгъстено енергийно информационно поле. Там се намира информацията натрупана през всички минали роли-превъплъщения, във всички минали наши животи в плътната материя на биологичното физическо тяло.

Когато душата съставя План-Програма за нов живота на Земята включва и този вид енергийна структура на клетките, от която в дадени конкретни моменти в живота да се отключват спомени, които да са базата, на която човекът да стъпи, за да усвоява важни за душата и нейната еволюция житейски опитности и като задача към него да се пречиства и освобождава от натрупаните негативни товари, за да пречисти това информационно ниво съдържащо се в клетките. Това е един от важните съществени елементи по пътя на духовно израстване-осъзнаване-възход за духовната енергийна същност, която всеки един от нас е.

Много заболявания, здравословни оплаквания са събудени спомени-задача за човека от тази част на клетката “ириса”-сгъстеното информационно поле (заболяванията на кожата, на органите). Човешката медицина не взема под внимание ролята на нашата цялостна клетъчна памет, нейната обвързаност с физическото здраве и въздействието й върху общия здравословен статус, не взема под внимание План-Програмата-Живот на душата, нейните необходимости за натрупване на познания-опитности и пречиствания-освобождавания от негативни обременености.

Зеницата в окото  за клетката е информационното поле на нашата ДНК.

Миглите на окото за клетката са нейните обвързаности със съседните на нея клетки, с които си взаимодейства в общия единен комплекс на органа-част на тялото.

Когато човек знае тази информация, би могъл лесно да си представи как милиардите клетки в нас са милиардите очи, които се усмихват и сияят, когато им подаваме радостна ползотворна информация, жизнени и енергични са, което поддържа здравословния статус хармоничен, имунната система е стабилна и ни поддържа в отлично здраве.

Когато сме тъжни клетките-очи плачат, натрупват тъмна енергия в своята “библиотека” (бялата част на окото). Същото се случва и когато сме агресивни, депресирани, колебаещи се, нерешителни, свадливи, каращи се, недоволни...

Когато това информационно поле се преизпълни с постъпила негативна информация и няма повече място за складиране за преработка, когато човекът не осъзнава тези процеси, не предприема стъпки за осъзнаване и пречистване от тези негативни обременености, “библиотеката” на клетката потъмнява, сгъстява се, външната и вътрешната мембрани на клетката се пропукват, получава се “сълзене” и натрупване в “джобове” извън нея, защото няма пространство за съхранение на този информационен поток.

Когато има постъпваща положителна информация в “библиотеката” се обработва отделно. Тя не занулява негативния поток, защото са носители на различен вид нужди за обучение на душата в земния дуалистичен свят. По този начин се формират така наречените от лекарите туморни клетки, мъртви клетки, наричани още ракови.

Когато човек осъзнае всичко това, когато се научи да гледа не само с човешките си очи, но и с очите-клетки на организма и тялото си, тогава ще е по-осъзнат и разбиращ защо му се случват различните здравословни неразположения, ще има яснота за това, как да работи със себе си, когато усвои сигналната система на организма и тялото, когато работи сам със себе си и знае как да пречиства-освобождава цялостна си клетъчна памет от всички негативни натрупвания.

Темата е дълга, подробностите са много. Важното е да имате този поглед върху себе си като душа и дух, организъм-тяло и разум, жизнени енергийни центрове и аура, духовни и енергийни тела, цялостна клетъчна памет. Научите ли се да владеете тези знания – ще напредвате бързо и градивно в еволюционните процеси на своята духовна енергийна същност.