A+ A A-

 

Как сега възприемам света и себе си?

Всичко тече, всичко се променя, при това – много динамично и осезаемо... И аз се променям заедно със света около мен. Понякога промените са толкова силно забележими, че си мисля, сякаш съм дошла в нов живот в същото физическо тяло, че старият (настоящ) живот е приключил и съм отново ТУК и СЕГА, но с друга Програма-Живот, в която продължавам да надграждам постигнатото в предходната такава. Защо мисля така ли? Защото:

  1. Възприемам себе си по нов начин: по-мъдра, по-спокойна, гледаща на Живота от много гледни точки вкупом, като космополит. Да се усещаш по този начин е уникално! Усещам всичко около мен и мен самата със сетивата си, с мислите си, с възприятията си по нов начин, в който нищо не е такова, каквото е било преди.
  2. Поставям се над нещата: да преминаваш през живота, без да го вземаш твърде на-сериозно, с лекота и забавление, е постижимо, стига да имаш желание да вървиш в тази посока и работиш усилено със себе си, със своята житейска философия и мироглед, да се променяш в движение, да се освобождаваш от остарели мисловни нагласи и убеждения, да следваш своите истини, а не тези, които светът навън втълпява. Стъпка след стъпка усещах как това, за което преди съм си мислела, че са само думи на теория, става реалност, не само защото силно го исках, а защото душата ми го искаше, а духът ме ръководеше в точно тази посока, оставяйки встрани много други идеологии за живота като цяло.
  3. Имам собствено мислене и становище за всичко, което се случва: разбира се, че чудесно да си свободен да изказваш свободно своята гледна точка, да се обосноваваш с разбираеми простички примери, да не се оставяш да бъдеш манипулиран, подвеждан, примамван от други идеологии, които сигурно също са много добри, но за други хора. Винаги има какво да научиш от другите, но за себе си да съхраниш само това, което кореспондира в съгласие и хармония със своите собствени възприятия за себе си, за околния свят, за света и живота като цяло, не насила прието, а осъзнато придобито.
  4. Като добър наблюдател на моя живот, на Живота като цяло, на този на другите: разбирам колко полезно и подпомагащо е да можеш-умееш да изтегляш част от енергията си настрани от теб, извън теб, да си в позицията на наблюдаващ обективно себе си и случващото се около теб. В тази ситуация не участват емоциите, чувствата, психиката, нервната система, сензитивността, разумът. Тогава си ТОЙ-ТЯ-ТО-ТЕ. Тях ги има, когато сме Аз. Разликата е огромна, ползите от този страничен поглед – също. Виждаш и възприемаш неща, които в АЗ позиция не би могъл. Това подпомага много процесите на осъзнаване, осмисляне, анализиране, на пречистване и освобождаване от старото, ненужното, подпомага взаимоотношенията и личното отношение към себе си, към процесите в живота – глобално и в конкретни детайли.
  5. Разбирам себе си много по-добре, в съгласие и хармония между дух и душа, ум и тяло: вече не се вживявам емоционално, със страдания, опънати нерви, стрес, депресии, нетърпимост, забързаност, от ситуации и събития, които преди са ме изваждали извън равновесие, от които в мен са се наслоили много тежки негативни обременености, освобождаването от които костваше много години упорита работа със себе си, да се освободя от тези товари. Сега не го правя така.
  6. Приемам всичко случващо се с разбирането-осъзнаването, че щом се случва, щом е застанало на Пътя ми, значи има на какво ново полезно да ме научи, като мъдър учител провокатор-мотиватор за мен: да, това е мъдрост, която помага много в живота, да запазваш самообладание, да се самосъхраняваш, да не влизаш отново в стари мисловни модели и реакции, от които вече добре знам колко негативни, травмиращи, обременяващи са следствията – за мен, за здравето ми, за делата ми, за взаимоотношенията ми с другите, за живота ми и всичко в него. Научих се да приемам нещата с усмивка, да се дистанцирам и опазвам от всичко онова, което е дразнител за мен, да се поставям на мястото на насрещната страна (без значение дали е човек, ситуация, природно явление, невидима енергия-същност, обстоятелства, околен свят), да разбирам причините, които са довели до случващото се, да разбирам веднага какво ми носят като полза и негативната и позитивната страна на изживяванията, защото добре знам, че всяко нещо е дуално.
  7. Един от най-важните уроци в Живота, който усвоих, е да възприемам, разбирам и живея в разбирателство с дуалността: постигнах го, затова се усещам си в мир, хармония и баланс както вътре в себе си, така и с целия видим и невидим околен свят. Приемам с благодарност мъдростта на житейската ситуация, съхранявам есенцията мъдрост, поуки, познания, останалото освобождавам веднага да си върви от мен, без да позволявам да се натрупва в мен и обременява цялостната ми клетъчна памет с нови товари, от които после да се пречиствам-освобождавам.
  8. Научих се да разбирам как работи цялостната клетъчна памет, каква информация съхранява тя в себе си, как да я ползвам ползотворно за нуждите си в живота: да го можеш е истинско щастие! Когато си потопен в цялостната история на своята духовна енергийна същност, тогава си наясно какъв Път си изминал, през какво си преминал, как си падал-ставал-продължавал-учил, по позитивен и по негативен начин практическите уроци в живота, какво ти е помагало да успяваш да постигаш успех, какво те е проваляло, какво те е възвисявало, как си се развивал през епохите на времето и на различните житейски времеви линии, в различни роли-превъплъщения, как си обичал, как си се проявявал. Огромно е богатството, което носим в себе си! Умееш ли да боравиш с историята на Същността си, тогава си наясно кой си, докъде си стигнал в развитието- разгръщането си като потенциал на личността-същността-твореца, които си. Тогава осъзнаваш своята индивидуалност, усещащ се себедостатъчен, обичаш безусловно.
  9. Научих се да разгръщам потенциала си разностранно, така, както душата ми желае да се проявявам, с жизнерадостно свободно детето в мен: дълги години съм правила обратното, но не само защото не съм го разбирала, а и защото обстоятелствата в околния свят бяха такива, че не ми даваха възможност да действам по-рано в тази посока. Исках, много исках, но не ставаше, не можех да преодолея препъни-камъните по пътя ми, да надскоча стопиращите високи бариери пред мен. Страдах много, съпротивлявах се, но... резултатът беше натрупване на негативности от всякакъв характер в мен, които ме довеждаха до още нови страдания. Нямах търпение, исках тук-сега-веднага да се случват нещата, по моя желан начин. Трудно ми беше да усвоя житейски уроци, за които отричах, че важат за мен. С времето се научих да отстоявам себе си, живота си, а това ми даде възможност да разширя кръгозора си и малко по малко да правя реалност това, което преди исках, а не можех. Усвоявайки много важни житейски уроци успях да започна да се проявявам така, както аз желая, като истинската себе си, да разгръщам потенциала си, но с вече освободено детето в мен. Осъзнах как съм живяла. Сега е друго. Сега съм себе си. Напълно.